#kryptospiridier

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

SVA efterlyser prover från sjuka rådjur

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill i ett forskningsprojekt ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led…