Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Brittiska hästveterinärer kämpar mot resistenta parasiter

Den brittiska hästveterinärföreningen (Beva) har publicerat en mängd nya riktlinjer för att vägleda veterinärer i hur man använder avmaskningsmedel för häst.

Med resistensen mot avmaskningsmedel på uppgång och inga nya produkter i sikte står hästnäringen inför en kris. I värsta fall kan gamla parasitsjukdomar vakna till nytt liv samtidigt som behandlingsalternativen minskar, varnar Beva.

Oavsiktlig överanvändning av avmaskningsmedel har bidragit till resistens, och tendensen är inte i avtagande. Detta på grund av både naivitet och slapphet bland hästägare, apotekspersonal och även veterinärer. Genom att presentera fakta, erbjuda kortfattade riktlinjer och betona vikten av att ändra beteenden, hoppas Beva behålla den återstående effekten av de avmaskningsmedel som finns.

Primärvårdsguiderna om kontroll av hästparasiter har publicerats i den senaste utgåvan av Equine Veterinary Journal (EVJ), tillsammans med en sammanfattning av den praktiska vägledningen (Tilläggsobjekt 3). Riktlinjerna förespråkar riskbaserade, diagnostikledda behandlingar och man kräver att avmaskningsmedel receptbeläggs.

Parallellt publicerade EVJ:s systerjournal Equine Veterinary Education (EVE) ’Miljöpåverkan av behandling med hästparasitmedel: Det brittiska perspektivet’, en översikt över den ekologiska påverkan av avmaskningsmedel, producerad av Bevas arbetsgrupp för hållbarhet.

Arbetsgruppen för avmaskningsmedel har lanserat ’ProtectMEtoo’, en verktygslåda som kan användas för att skapa praxis för kontroll av avmaskningsmedel. Den ger vägledning om riskbedömningar i faktiska situationer, tydliga råd om testning samt om när det är lämpligt att avmaska eller inte och vilket avmaskningsmedel man då ska välja. Den ger också bästa praxis-vägledning specifikt för föl, unghästar, åsnor och hybrider samt för vuxna hästar.

–Som yrkesgrupp måste vi gå bort från rutinmässiga avmaskningsbehandlingar och fullt ut omfamna diagnostikledda behandlingar baserade på risk. Vi måste acceptera att hästar förblir friska med ett tolerabelt antal inre parasiter och att friska hästar därför kommer att ha ägg i sin avföring, säger den brittiska veterinären David Rendle, i en artikel i EVJ.

Källa: Beva