Varmare klimat påverkar husdjuren i Norden

Varmare klimat påverkar husdjuren i Norden

Läkemedelsbolaget MSD Animal Health lanserar initiativet Protect Our Future Too, som syftar till att öka medvetenheten kring hur ett förändrat klimat kan påverka husdjuren.

Företaget har tagit hjälp av 21 europeiska experter inom områdena djurhälsa, parasiter, sjukdomar och beteende. Deras forskning bekräftar att ett varmare och mer ostabilt klimat kan ha stor påverkan på hundar och katters hälsa.

–Den stora faran i dag är den brokiga hundfästingen, en fästing som kommer söderifrån. Den bär på Babesia canis, som kan ge en mycket allvarlig infektion hos hundar. Med ett varmare klimat, en längre fästingsäsong och varmare somrar är vi oroliga för att dessa fästingar kommer etablera sig i de södra delarna av Norden, säger René Bødker, epidemiolog vid Köpenhamns universitet.

För att ta reda på hur mycket dagens djurägare känner till om hur ett förändrat klimat kan påverka hälsan hos deras hundar och katter har en enkätundersökning genomförts. Resultaten visar bland annat att nästan hälften av de svenska djurägarna, 49 procent, inte har tänkt på hur ett varmare klimat kan påverka deras djurs hälsa.

–Eftersom loppor och fästingar är känsliga för även små förändringar i temperatur och luftfuktighet, kommer förändrade årstider och väder ha stor effekt på förekomsten och aktiviteten hos dessa parasiter, förklarar Richard Wall, professor i zoologi vid University of Bristol.

Du kan läsa mer om initiativet på hemsidan: https://www.protectourfuturetoo.com/se/

Totalt svarade 201 893 djurägare på den enkätundersökning som rullades ut i Europa, Ryssland, Nordafrika och Mellanöstern via sociala medier (Facebook och Instagram) under februari till juni 2020. Antalet svenska djurägare som svarade på undersökningen uppgick till 4 777.

Källa: MSD