Första bekräftade fallet av TBE hos hund i Sverige

Första bekräftade fallet av TBE hos hund i Sverige

Klinikveterinärer i svenska och skandinaviska områden där fästingar är vanliga, bör ha TBE i åtanke hos hundar som uppvisar neurologiska symptom. Detta sedan det första SLU nu beskrivit det första bekräftade fallet av sjukdomen.

TBE, även känt som fästingburen hjärninflammation, är en neurologisk sjukdom som orsakas av ett virus och kan drabba både människor och djur genom fästingbett.

Endast ett fåtal fall av misstänkt TBE har rapporterats hos hund, varav tre fall i Sverige. Sjukdomsmisstanken har i dessa fall baserats på neurologiska symptom i kombination med antikroppstester, men diagnosen har inte kunnat bekräftas. Tills nu. I en fallrapport från SLU beskrivs nu det första skandinaviska fallet av bekräftad TBE hos hund.

Det var i augusti 2019 som en fyra år gammal blandrashund kom in till UDS med neurologiska symptom. Trots behandling blev hunden sämre och avlivades efter ett dygn. Obduktion visade inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Utifrån kliniska symptom och vävnadsundersökning i mikroskop fanns misstanke om TBE. Detta ledde till att molekylärbiologisk PCR-analys av hjärnvävnaden genomfördes i samarbete med forskare i Österrike. PCR-resultatet var positivt, och förekomst av TBE-virus i hjärnvävnaden hade därmed bekräftats.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto