Säkrare metod att diagnostisera borrelia på gång

Säkrare metod att diagnostisera borrelia på gång

Effektiviteten i dagens serologiska tester för att upptäcka borrelia har ifrågasatts. I USA har forskarna därför lanserat en ny diagnostisk metod, som bygger på att man identifierar borreliabakteriens DNA i patientens blod.

Dagens tester för att diagnostisera borrelia är serologiska. Syftet är att söka efter antikroppar som produceras av vita blodkroppar som svar på Borrelia burgdorferi-infektion. I USA diagnostiseras 476 000 personer varje år. Där är det den vanligaste vektorburna sjukdomen. Testerna mäter kroppens reaktion på bakterierna, men de kan inte skilja på aktuell och genomgången infektion. Nu har en ny diagnostisk metod lanserats av amerikanska Cornell University, med vilken man kan upptäcka Borreliabakteriens DNA i patientens blod eller cerebrospinalvätska. Ett positivt resultat indikerar förekomsten av borrelia.

Forskarna vid Cornell University har kunnat bekräfta förekomsten av bakterien i cerebrospinalvätskan hos en häst med den neurologiska formen av borrelia. En Häst kunde då behandlas i ett tidigt skede och överlevde.

Förekomsten av bakteriellt DNA innebär att djuret faktiskt har borrelia, och när DNA:t försvinner efter behandling innebär det att djuret botats. Denna DNA-baserade teknik beskrivs som mycket lovande och det nya testet kan på sikt användas på många arter, som häst, hund och till och med människa.

Källa: Vetitude.se