Trikiner hittade hos björn och vildsvin

Trikiner hittade hos björn och vildsvin

SVA har hittat trikiner hos björn för första gången sedan 2016, samt hos vildsvin. Det var det andra fyndet i år av trikiner hos vildsvin.

Björnen som var skjuten i Svenstaviks kommun i Jämtland var en ung hona. Köttet innehöll cirka 37 trikinlarver per gram kött. Trikiner har inte tidigare påvisats hos björn i detta område. Vildsvinet med trikiner var en gylta på 65 kg som hade skjutits i Tranemo kommun i Västra Götaland. Provet innehöll många larver, 92 per gram kött. Tidigare i år har ytterligare ett vildsvin i Sverige varit positivt på trikintest.

– Detta visar hur viktigt det är att trikintesta kött från vildsvin och björn även om vi inte hittar så många positiva fall per år, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlaboratorium.

Trikinlarver från både björnen och vildsvinet är nu på väg till europeiska referenslaboratoriet för parasiter i Rom för artbestämning. Vildsvin kan ha flera olika arter av trikiner. I Sverige har fyra arter påvisats, varav Trichinella nativa är den enda art som hittats hos björn. Det som är speciellt med Trichinella nativa är att larverna kan överleva i flera år i minusgrader.

– I detta fall var mängden larver ganska stor hos vildsvinet och om man hade ätit av köttet utan att hetta upp det hade man sannolikt blivit rejält dålig. Nu när trikinanalyser av vildsvinskött är subventionerade för privatpersoner finns det ingen anledning att inte skicka in prover. Testa alltid köttet innan du äter det! Trikinlarverna dör inte förrän vid upphettning till minst 68 grader, säger Eva Osterman Lind.

Källa: SVA