SVA vill ha in rävspillning

SVA vill ha in rävspillning

SVA genomför för närvarande övervakning av parasiten rävens dvärgbandmask i hela Sverige. Allmänheten uppmanas att skicka in rävspilling och även döda rävar till SVA.

2011 hittades dvärgbandmask hos rödräv för första gången i Sverige. Nu vill SVA alltså kartlägga om och i så fall var smittan finns i landet, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren till SR Vetenskapsradion. Förra året upptäcktes smittan på nytt ställe, i Kungsbacka. I ett fåtal fall har smittan överförts till människa och gett skador på levern, men risken är låg.

Källa: SR