Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Framgångsrikt arbete mot fårsjukdomen scrapie

Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga fårsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet.

Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.