Stec-bakterier hittat på lammkött

Stec-bakterier hittat på lammkött

Livsmedelsverkets undersökning har påvisat Stec-bakterier på lammkött både från Sverige och från andra länder. Bakterierna är dock oftast inte av den typ som kan leda till de allvarligaste sjukdomssymtomen. Det skriver verket i ett pressmeddelande.

Den svenska produktionen av lammkött täcker inte efterfrågan och en stor andel av köttet kommer från andra länder. Livsmedelsverket har analyserat drygt 300 prover av lammkött från Sverige och andra länder. Det är första gången Livsmedelsverket undersöker förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i lammkött. Resultatet visar att det generellt är ovanligt med sjukdomsframkallande bakterier på lammkött med undantag för Stec som hittades i vart tredje köttprov.

Stec, som kallas Ehec när den smittar människor, kan i värsta fall ge allvarliga symtom som njursvikt. I 35 procent av köttet hittades Stec-bakterier, men oftast inte av den typ som kan leda till de allvarligaste symtomen. De Stec-bakterier som hittades kan leda till magsjuka med symtom som magkramper och diarré.

Hur mycket Stec-bakterier som hittades varierade med vilket land köttet kom ifrån. Flest prov med Stec hittades i irländskt kött, 64 procent av de irländska proven innehöll Stec-bakterier. 43 procent av det svenska köttet innehöll Stec-bakterier. Lägst förekomst, 19 procent, var det i kött från Nya Zeeland.

I undersökningen ingick även andra bakterier. Salmonella hittades inte i något prov och 2 procent av proverna innehöll campylobacter. Antibiotikaresistenta bakterier var också ovanliga och påvisades endast i två prov. Inget av proverna med campylobacter eller antibiotikaresistenta bakterier var från Sverige.

– Det verkar vara liten risk att lammkött på den svenska marknaden ska sprida Stec-bakterier som kan orsaka allvarlig sjukdom. Däremot finns en risk att drabbas av symtom som magkramper och diarré om inte köttet hanteras hygieniskt i köket, säger Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Källa: Livsmedelsverket