#varghybrid

Vill ha tydligare regelverk kring varghybrider

Vill ha tydligare regelverk kring varghybrider

Varghybrider är i dagsläget inte ett stort problem i Sverige. Däremot behöver det nuvarande regelverket som förbjuder hybrider bli tydligare. Det är två av slutsatserna…