Minskad godkänd skörd av ekologiskt odlad spannmål 2023

Minskad godkänd skörd av ekologiskt odlad spannmål 2023 Skörden av ekologiskt odlad spannmål minskade under 2023. Foto: Adobe Stock

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 271 600 ton under 2023. Den blev 34 procent lägre än totalskörden under 2022 och motsvarar 6 procent av den totala spannmålsskörden, det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Försommarvärme och en nederbördsrik sensommar minskade skördenivåerna i stora delar av landet under 2023. Den totala ekogodkända spannmålsskörden blev 22 procent lägre än genomsnittet för de senaste fem åren, där ett av åren är 2018 med missväxt orsakad av torka.

Blir lägre skörd per hektar vi ekologisk odling

Skörden per hektar är lägre för den ekologiska odlingen än för den konventionella. Det beror bland annat på att kemiska växtskyddsmedel och syntetiskt framställda mineralgödselmedel inte används inom ekologisk odling. Som exempel kan nämnas att hektarskörden av havre under 2023 var 36 procent lägre vid ekologisk odling i Götalands södra slättbygder än vid motsvarande konventionella odling i området.

Ovanliga och mer lågavkastande sorter förekommer dessutom oftare inom den ekologiska odlingen än inom den konventionella. Det gäller förutom dinkelvete även till exempel enkornsvete, Ölandsvete, emmer och skalfri havre.