Nationellt stöd har betydelse för jordbruket

Nationellt stöd har betydelse för jordbruket Merparten av det nationella stödet till jordbruket går till mjölkproduktion. Foto: Adobe Stock

I en rapport från Jordbruksverket redovisas det nationella stödets utveckling 2019–2023 med fokus på 2023. Under 2022 förstärktes det nationella stödet tillfälligt på några områden med anledning av ökade priser på till exempel mineralgödsel och el. Det förstärkta stödet för äggproduktion gällde även under 2023. Stödet omfattar produktion av komjölk, getter, slaktgrisar, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker och omfattar även transport av komjölk till uppsamlingsplats. 

Stödet går att söka i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och i delar av Gävleborg, Dalarna och Värmland. Förra året betalades 420 miljoner kronor ut i nationellt stöd till dessa län.

Lantbrukare i norra Sverige kan söka nationellt stöd för att bedriva jordbruk i områden som har sämre förutsättningar än övriga landet, som till exempel en kortare odlingssäsong och långa transportavstånd. Syftet är att bidra till att jämna ut inkomstskillnader som uppstår på grund av sämre produktionsförutsättningar.

Mjölkproduktionen ökar, antalet mjölkkor och företag minskar

Den största delen av stödet går till mjölkproduktion och statistiken visar att produktionen sakta ökar. Under förra året ökade den med några få promille och den levererade mängden mjölk i norra Sverige var 370 412 ton.

– När vi tittar tillbaka till 2019 då mjölkproduktionen var på en historiskt låg nivå har den nu ökat med 2 procent. Om vi jämför med övriga landet så ligger motsvarande ökning på 5 procent, vilket innebär att ökningen går långsammare i norra Sverige trots det nationella stödet, säger Maria Johansson, jordbruksekonomisk statistiker på Jordbruksverket.

Läs årsrapporten om det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige 2023:

Källa: Jordbruksverket