Hård kritik mot SVF i tidningen Arbetet

Hård kritik mot SVF i tidningen Arbetet

Veterinärförbundet ville sparka sin kansliveterinär Monika Erlandsson på ett felaktigt sätt. Tvisten löstes med hjälp av medlemmarnas pengar – vilket förbundsledningen förnekar. Det skriver tidningen Arbetet i en lång genomgång av händelser de senaste åren.

Monika Erlandsson berättar hela historien i artikeln i Arbetet. Men hon var inte ensam – ytterligare en veterinär sades liksom Monika upp efter en sjukskrivning.

I artikeln berättar Monika om en pressad arbetsmiljö där bland annat hennes sjukintyg ifrågasatts och övertiden var legio. Hon varslades om uppsägning utan den varning som krävs och utan att arbetsgivaren uppgav på vilken grund hon skulle sägas upp. Hon erbjöds heller ingen omplacering, vilket LAS kräver.

Monika får i artikeln starkt stöd från sin tidigare chef på förbundet Ann-Louise Fredrikson, samt från veterinären Ole Frykman. Han ingick i en expertgrupp som för ett år sedan avgick i protest mot hur Monika Erlandsson behandlades av sin arbetsgivare.

I artikeln berättar Monika också om repressalier och olämpligt beteende som hon utsatts för av en manlig chef.

Till saken hör att Monikas arbetsgivare också var hennes fackförbund. Hon vände sig därför till Saco, något som SVF kritiserade henne för.

Så småningom ledde tvisten till att Monika Erlandsson köptes ut med medlemmarnas pengar. Detta tillbakavisas av SVF, men Arbetets reportrar har jämfört Skatteverkets offentliga uppgifter med året innan och sett en inkomstökning med 1 miljon kronor, samt SVF:s årsredovisning, där en utgiftspost förklaras med personalärende.

SVF:s förbundsordförande Eleonor Fredler säger till Arbetet att ingen förlikning har skett, och att ingen uppsägning heller ägt rum. Enligt henne har Monika Erlandsson sagt upp sig själv.

Länk till Arbetets artikel här

Källa: Arbetet. Bilden föreställer Monika Erlandsson och är privat