Franska veterinärer får stärkt ställning i kedjorna

Franska veterinärer får stärkt ställning i kedjorna

Franska veterinärer får stärkt inflytande över sina arbetsplatser, även när de jobbar för en stor koncern. Det är resultatet av fyra års konflikt mellan det obligatoriska veterinärförbundet och djursjukvårdskedjor som Evidensia och Anicura. Men ingen vet exakt hur det kommer att fungera i framtiden.

Strax före jul avslutades en serie möten med diskussioner om hur veterinärkedjor som ägs av investmentbolag ska kunna agera i Frankrike utan att bryta mot lagen. Jordbruksdepartementet hade kallat till förlikning i den segslitna konflikt som sedan flera år står mellan veterinärernas obligatoriska yrkesförbund och företagen. Resultatet blev en lång lista över vad djurvårdskedjorna måste göra för att anpassa sig till landets regler. De fick tre månader på sig för att skriva om sina stadgar. Det betyder att franska veterinärer kommer att få ett starkare inflytande över den verksamhet där de är anställda, även när kliniken finansieras av en utomstående ägare, som Evidensia och AniCura.

Veterinärernas största fackförbund SNVEL deltog också i förlikningen.

–Jag är övertygad om att den här debatten har varit nödvändig, säger David Quint, vice ordförande i facket, som förklarar att SNVEL inte har tagit ställning i konflikten. David Quint driver själv en veterinärmottagning i Ussac i sydvästra Frankrike som inte ingår i någon kedja.

–Varje veterinär gör ett personligt val. En del väljer att sälja sin klinik till en grupp eftersom det ger dem en viss bekvämlighet, eller för att de vill ha finansiell hjälp för att kunna göra tunga investeringar. Men vi i facket uppmanar våra kolleger att läsa kontrakten noggrant och fundera över vad som är viktigt för dem innan de säljer.

Som exempel nämner David Quint att det kan vara svårt att ha inflytande över valet av inköpscentral om man arbetar inom en kedja. Han berättar också om en kollega som nekats ta in en ny veterinär på mottagningen, trots behovet av arbetskraft, eftersom kliniken ägs av ett investmentbolag.

Debatten om kedjorna blossade upp för fyra år sedan, när veterinärernas obligatoriska yrkesförbund, L’Ordre National des Vétérinaires, CNOV, hävdade att företag som Evidensia och AniCura har stadgar som är illegala. Framför allt ansåg CNOV att flera av företagen bröt mot en fransk lag som säger att veterinärer ska vara majoritetsägare på de mottagningar där de arbetar. Konflikten ledde till att hundratals kliniker runt om i Frankrike belades med verksamhetsförbud, och på sikt riskerade nedläggning. Eftersom besluten överklagades förblev klinikerna öppna i väntan på att Frankrikes högsta domstol skulle uttala sig om några pilotfall.

Det gjordes sommaren 2023, när högsta domstolen gav CNOV rätt i att veterinärerna behöver ha ett reellt inflytande på sina arbetsplatser, som en garanti för en oberoende djursjukvård. Enligt domstolen räcker det inte med att veterinärerna är majoritetsägare på klinikerna, och de kan inte heller avskriva sig medbestämmanderätten i frågor som berör deras jobb, eller klinikernas framtid.

David Quint säger att flera frågor återstår om hur de nya reglerna kommer att fungera i praktiken. Det gäller till exempel vad som händer när veterinärerna på en klinik är majoritetsägare, men inte kommer överens i ett beslut. Får då den utomstående minoritetsägaren i alla fall sista ordet?

Det är osäkert vad konflikten kommer att ha för betydelse för utvecklingen av kedjorna i Frankrike. Enligt Syngev, branschorganisationen för djursjukvårdskoncerner, arbetar nu 14 procent av de franska veterinärerna på kliniker som drivs av något av de sju företag som ingår i organisationen.

–Jag vet att kedjorna inte hade föreställt sig att de skulle tvingas gå igenom en så här komplicerad juridisk strid. Deras ekonomiska resultat är inte heller vad de hade förväntat sig. Men det är för tidigt att säga något om hur situationen utvecklar sig framöver, säger David Quint.

Text: Anna Trenning-Himmelsbach

Fakta:

I Frankrike är omkring 20 800 veterinärer medlemmar i veterinärorden, l’Ordre National des Vétérinaires, CNOV. Det är ett obligatoriskt yrkesförbund för alla verksamma veterinärer, utom för dem som är offentliganställda. Majoriteten av landets veterinärer är privatpraktiserande, och kan etablera sig var de vill.

Sedan 2018 investerar företag som Evidensia och AniCura i kliniker i Frankrike. De ingår båda i branschorganisationen Syngev, tillsammans med fem andra aktörer på marknaden. Enligt Syngev driver de sju företagen i dag 430 kliniker, där sammantaget 14 procent av de franska veterinärerna arbetar.