#LiU

Omplacerade hundar återhämtar sig

Omplacerade hundar återhämtar sig

Omplacerade hundar återhämtar sig och kan bygga mycket starka band till sina nya ägare är slutsatsen av Linköpings universitets-forskarnas senaste publikation i Frontiers, som är…