#fodersäkerhet

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad…