Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA

Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA Ny kunskap för fodersäkerhet hos ren från SVA. Foto: Adobe Stock

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har SVA sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad till renägare.

Utgångspunkten för renskötseln är naturbete, men klimatpåverkan, rovdjurstryck och konkurrerande markanvändning gör att renägare allt oftare behöver utfodra renar. Samtidigt som behovet av utfodring kan komma att öka riskerar den pågående klimatförändringen att påverka tillgången på foder av god kvalitet.

Under 2023 har SVA samarbetat med Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten kring frågor om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och sjukdomar kopplade till foder. Målet har varit att tillsammans identifiera utmaningar och möjligheter med stödutfodring av ren och att bidra till ökad kunskap om fodersäkerhet hos renägare.

– Fodersäkerhet hos ren är ny kunskap för både renägare och forskare. Under det gångna året har vi samlat information från myndigheternas arbete och från renägarnas erfarenheter av utfodring. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla renägare som bidragit i arbetet genom sin kunskap, erfarenhet och nyfikna frågor, säger Anna Omazic, forskare vid SVA.

Arbetet har sammanfattats i broschyren ”Fodersäkerhet hos ren” som tar upp grundläggande fodersäkerhet med fokus på foderkedjan och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med för att undvika faror i foder. Broschyren är utgiven på svenska, lulesamiska och nordsamiska.

– Vi hoppas att broschyren kan stärka renägarnas förmåga att klara av och återhämta sig från situationer med brist på betesresurser. Ett foder med god hygienisk kvalitet bidrar till såväl fortsatt god djurhälsa som produktionskapacitet och livsmedelssäkerhet. Med god kunskap om fodersäkerhet är renägare bättre rustade när utfodring krävs, säger Josefine Elving, forskare, SVA.

Broschyren finns här:

Källa: SVA