AI kan upptäcka månblindhet

AI kan upptäcka månblindhet

Forskare vid hästkliniken vid LMU i München har utvecklat ett AI-verktyg för att diagnostisera så kallad månblindhet hos hästar.

Det som i folkmun kallas månblindhet är återkommande uveit, en inflammatorisk  och smärtsam ögonsjukdom hos hästar, som kan leda till blindhet eller förlust av det drabbade ögat. Korrekt och snabb diagnos är avgörande för att minska risken för långvariga skador.

Ett team lett av professor Anna May från Ludwig-Maximilian-universitets hästklinik i München har utvecklat ett djupinlärningsverktyg som känner igen sjukdomen och kan stötta veterinärer i diagnosen, enligt en ny studie. I en onlineenkät bad forskarna cirka 150 veterinärer utvärdera 40 foton. Bilderna visade en blandning av friska ögon, ögon med uveit och ögon med andra sjukdomar.

Baserat på bildanalyser fick djupinlärningsverktyget i uppdrag att utvärdera samma foton. Därefter jämförde Anna May veterinärernas svar med AI:ns resultat. Hon upptäckte att veterinärer specialiserade på hästar tolkade bilderna korrekt i 76 procent av fallen, medan veterinärerna från smådjurs- eller blandkliniker hade rätt 67 procent av fallen. Men med hjälp djupinlärningsverktyget var sannolikheten att få rätt svar 93 procent.

Även om skillnaderna inte var statistiskt signifikanta, visar de ändå att AI:n tillförlitligt känner igen en uveit och har stor potential att stötta veterinärer utan att på något sätt ersätta dem, menar Anna May. Enligt henne kan verktyget vara särskilt värdefullt för mindre erfarna veterinärer eller för hästägare i områden där det är långt till en veterinär.

Verktyget är webbaserat och används med hjälp av en smartphone.

Länk till publikationen här

Källa: Science Daily