Kaninägare har svårt att se subtila tecken på smärta

Kaninägare har svårt att se subtila tecken på smärta Kaninpatient. Foto Stefan Tell

Ny brittisk forskning visar att kaninägare ofta kan  upptäcka svår smärta hos sina djur, men de missar subtila tecken på smärta.

Kaniner är populära sällskapsdjur, och det är viktigt att ägarna ser när deras djur har ont för att kunna söka hjälp hos veterinär. Ny forskning från veterinärhögskolan vid universitetet i Bristol har funnit att de flesta kaninägare kan skilja på smärtfria kaniner och sådana som har svår smärta. Men många saknar kunskap om mer subtila tecknen på smärta.

Numera har forskare utvecklat smärtskalor som används av veterinärer – bland annat Bristol Rabbit Pain Scale (BRPS) – men hittills har man inte undersökt kaninägarnas förmåga att känna igen smärta hos sina djur. Den här studien, publicerad i BMC Veterinary Research, visar hur kaninägare identifierar smärta hos djuren. Man ville också ta reda i vilken utsträclning ägare skulle ha nytta av utbildning.

Kaninägare rekryterades och svarade på en enkät online. Del 1 i enkäten samlade in data om demografi, ägarnas kunskap om smärtsignaler och deras antaganden om smärta hos kaniner. I del 2 ombads respondenterna bedöma åtta videor, inspelade under rutinmässig veterinärbehandling, av kaniner i olika stadier av smärta. Bedömningarna jämfördes med dem som gjordes av tre experter. Forskarna använde en förenklad version av BRPS som hade en skala från 0 till 3. Totalt 500 personer slutförde del 1 av enkäten och 345 slutförde del 2.

Respondenterna kunde mestadels identifiera fem tecken på smärta (som anorexi och förändringar i hållning och rörelse), men många var mindre medvetna om att minskat groomingbeteende och förändringar i ögon- och öronposition också kan vara tecken på smärta. Kvinnor, personer som arbetade med kaniner och ägare vars kanin hade genomgått en operation, identifierade smärta mer noggrant.

Sammantaget trodde 98,6 procent av respondenterna korrekt att kaniner kände smärta i lika hög eller högre grad än hundar och katter. I del 2 höll respondenterna oftare med experterna när de identifierade kaniner utan smärta (88,8 procent) och svår smärta (65,2 procent), men överensstämmelsen var lägre vid mild (28,4 procent) och måttlig smärta (43,2 procent). Respondenterna bedömde smärtan som lägre än experten.

Huvudförfattaren Charlotte Forder, som genomförde studien inom ramen för sin BSc-examen i veterinärvård och bioveterinärvetenskap, anser att studien visar en brist i kommunikationen mellan ägare och veterinärer.

–Att prata ge råd till ägare när djuren genomgår behandlar är viktigt, så att utfallet blir  bästa möjligt. Det ger också en bra möjlighet för veterinärer att utbilda ägare om tecken på smärta hos kaniner, säger hon.

Länk till studien här

Källa: Science Daily.