Gen hos labrador ger hopp om bättre höftledshälsa

Gen hos labrador ger hopp om bättre höftledshälsa

Forskare från SLU, Köpenhamns universitet, Uppsala universitet och Svenska Kennelklubben har hittat en gen hos labradorer som har koppling till HD. Upptäckten förbättrar förutsättningarna för avel.

Höftledsdysplasi (HD) är en vanlig åkomma hos hundar, särskilt hos storvuxna raser, och allvarlig grad av HD påverkar såväl välfärd som livslängd negativt. Labrador retriever är en ras med ganska stor variation i grad av HD. Cirka 80 procent av labradorerna har friska höfter (grad A-B), 15 procent har måttlig grad (C) och 5 procent allvarlig grad av HD (D-E).

Sedan tidigare är det känt att nära hälften av variationen beror på ärftliga faktorer. Allt detta gör att labrador är en lämplig ras för att hitta gener som är viktiga för höftledshälsan hos hund.

Forskare från SLU, Köpenhamns universitet, Uppsala universitet och Svenska Kennelklubben har tillsammans studerat cirka 114 000 DNA-markörer hos drygt 200 svenska labradorer och hittat en gen som är tydligt kopplad till förekomst av HD. Genen har tidigare kopplats till artros hos människa, och andra studier på hund har funnit att en närliggande region i arvsmassan kan kopplas till förekomst av HD hos såväl schäfer som labrador.

Studien visade att hundar med dubbel uppsättning av riskvarianten av den funna genen hade ett betydligt sämre avelsindex för HD (13 enheter lägre) än hundar med dubbel uppsättning av den skyddande varianten. Kopplingen mellan avelsindex och förekomsten av genens olika varianter innebär att avel på hundar med bra avelsindex för HD kan förbättra den framtida höftledshälsan.

Länk till publikationen här

Källa: SLU