Hästars ansiktsuttryck ger ledtrådar vid ortopedisk smärta

Hästars ansiktsuttryck ger ledtrådar vid ortopedisk smärta Hästars ansiktsuttryck ger ledtrådar vid ortopedisk smärta, det visar ny studie. Foto: Adobe Stock

Hästar drabbas ofta av ortopediska skador, med hälta som det vanligaste symptomet på ortopedisk smärta. Till vissa typer av smärta, som till exempel kraftig akut ortopedisk smärta, har forskare kunnat koppla förändringar i hästarnas ansiktsuttryck. Om även lindrig ortopedisk smärta ger ändrade ansiktsuttryck är inte känt ännu.

Syftet med denna studie var att kartlägga de ansiktsrörelser som halta hästar visar vid ortopedisk smärta, samt hur ansiktsrörelserna varierar vid olika grader av smärta. Åtta hästar med en mild till måttlig övergående bakbenshälta studerades. Hästarnas rörelser mättes med ett objektivt rörelseanalyssystem och det förändrade rörelsemönstret användes för att definiera graden av smärta. Hästarna kameraövervakades i sina boxar och alla ansiktsrörelser under nästan 900 minuter videomaterial beskrevs med hjälp av systemet EquiFACS (Equine Facial Action Coding System).

Mer dynamiska uttryck

Flera ansiktsrörelser som var viktiga för att upptäcka ortopedisk smärta hos hästar i vila identifierades. När hästarna hade ont sågs en kombination av en asymmetrisk öronposition (ett öra framåt och ett öra bakåt), en halv blinkning, samt rörelser av läpparna. De flesta förändringarna i ansiktsuttryck kunde ses redan vid lindrig ortopedisk smärta.

Ansiktsuttrycken hos de halta hästarna liknar de som tidigare beskrivits vid annan typ av smärta, men var mer dynamiska. Resultaten bidrar till en ökad förståelse kring komplexiteten i att bedöma smärta hos hästar och bekräftar att lindrig ortopedisk smärta leder till förändrat ansiktsuttryck. Mer forskning behövs dock för att kunna upptäcka smärta hos hästar i rörelse samt förstå hur ansiktsuttryck varierar vid olika smärtintensitet.

Studien finansierades av Formas.

Källa: SLU

Klicka här för att läsa mer: