Nytt samarbete inom det nordiska avelsarbetet

Nytt samarbete inom det nordiska avelsarbetet Växa och Skånesemin i nytt samarbete kring avel. Foto: Skånesemin

Växa och Skånesemin har nu träffat ett avtal kring det nordiska avelsarbetet som ger kunder i hela Sverige möjlighet att bedriva lönsam avel under nordiska förhållanden, tack vare att de får tillgång till den senaste genetiken från VikingGenetics.

Avtalet träder ikraft redan 1 juli 2024 och ger Skånesemin möjlighet att kunna köpa doser från de nyaste tjurarna och samtidigt vara en aktiv del av ett nordiskt avelsarbete. Växa och VikingGenetics kommer aktivt att arbeta tillsammans med Skånesemin för att även erbjuda kunder hos Skånesemin att kunna spola fram morgondagens avelsdjur.

– Genom samarbetet kan vi gemensamt utveckla avelsarbetet i hela Norden och tillsammans med kompetensutbyte genererar det mervärde för våra ägare och kunder, säger Christoffer Isenstråle, vd Skånesemin.

-Vårt samarbete gör att alla lantbrukskooperativen jobbar tillsammans i Norden för att utveckla avelsarbetet i VikingGenetics och NAV (nordisk avelsvärdering), säger Dorit Greve, vd Växa.

Gynnar utvecklingen 

Tack vare samarbetet får medlemmar i Skånesemin möjlighet att delta aktivt i VikingGenetics embryoprogram. De får även tillgång till Växas embryoteam.

– Genom överenskommelsen är alla husdjursföreningar i Sverige med i samarbetet för att utveckla framtidens kor, säger Gustav Jahn, Avdelningschef Avel, Växa.

Arbetet med att hitta de bästa djuren i den nordiska populationen kommer även att inkludera Skånesemins medlemmar och ägare. Detta gynnar utvecklingen av det nordiska avelsarbetet, och av NTM (Nordic Total Merit), som är utvecklat för att skapa bästa möjliga lönsamhet för mjölk- och nötköttsproduktion som drivs under nordiska förhållanden.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu samarbetar för att utveckla svenskt lantbruk, avslutar Christoffer och Gustav.

Källa: Växa