Hästforskare hoppas bidra till att förebygga EHV-1

Hästforskare hoppas bidra till att förebygga EHV-1

Professor Susanna Sternberg Lewerin har fått finansiering för ett forskningsprojekt med syftet att hitta åtgärder för att förebygga det fruktade hästviruset EHV-1. Hon efterlyser nu hästägare som vill delta i projektet, som har fått bidrag från Agria och Stiftelsen Hästforskning.

Ekvint herpesvirus typ 1, EHV-1 som även kallas abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen. Viruset ger förkylningssymtom men kan också orsaka kastning hos dräktiga ston, och de hästar som drabbas av den neurologiska formen av sjukdomen kan bli tillfälligt förlamade.

Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi och smittskydd på SLU, och hennes norska kollega Cecilia Wolff från Norwegian Veterinary Institute, ska nu kartlägga hästar som infekterats med EHV-1 och undersöka vad som kan tänkas påverka att hästarna smittats.

–I dag saknas kunskap om vad vi kan göra för att förebygga smittan och sjukdomen. EHV-1 kan ge mycket allvarliga sjukdomsutbrott, men också bäras av friska hästar, och det är frustrerande att vi inte vet mer om hur utbredd smittan egentligen är, säger Susanna Sternberg Lewerin.

Förhoppningen är att genom projektet få en bättre insikt i hur smittan beter sig i hästpopulationen och därmed få fram resultat som kan användas som råd och åtgärder för att förebygga smitta och sjukdom.

Nu hoppas forskarna bakom projektet att så många hästägare som möjligt deltar.

–En av de största utmaningarna blir att få ihop tillräckligt med prover, det kräver att hästägare går med på att deras hästar provtas med ett blodprov och ett nossvabbprov, samt besvarar en enkät med en rad frågor om hästen, säger Susanna Sternberg Lewerin.

Källa: Agria