Salmonellabekämpningen ska moderniseras

Salmonellabekämpningen ska moderniseras
Jordbruksverket och SVA ska tillsammans med näringen arbeta mer förebyggande för att få en ändamålsenlig salmonellaövervakning. Dagens metoder innebär alltför många avlivningar av djur. Det framgår av ett pressmeddelande.

Svenska animaliska livsmedel är i princip salmonellafria. Det myndigheterna nu arbetar med är att hitta en annan väg till målet, som innebär färre avlivningar av djur och därmed minskade förluster i form av destruktion av livsmedel. En av flera viktiga förändringar är då att rikta om statliga medel från bekämpningsinsatser till mer förebyggande arbete, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Över tid har lantbrukets djurhållning utvecklats mot större och allt mer specialiserade besättningar. Samtidigt har den svenska modellen för övervakning och hantering av salmonella varit i princip oförändrad sedan 1995. Målet med säkra livsmedel nås, men varken hantering eller övervakning är anpassade till dagens produktion, skriver Jordbruksverket.

Därför ska nu myndigheterna förstärka övervakningen för att löpande få en bild av salmonellaförekomsten i landets djurbesättningar.

–Det skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig och riskbaserad hantering, säger Cecilia Hultén, biträdande statsveterinär på SVA.

Det förutsätter nära dialog och lösningsinriktat samarbete med såväl näringen som andra berörda myndigheter, påpekar hon.

–Vi behöver minska de förluster som dagens hantering leder till, och över tid minska behovet av att avliva djur och kassera råvaror som i stället skulle kunna bli säkra livsmedel, säger Katharina Gielen.

Källa: Jordbruksverket