Kreatur dödat av knottsvärmar

Kreatur dödat av knottsvärmar Bilden är en genrebild

Agria har fått in skadeanmälning från djurägare till kreatur som har dött efter knottangrepp. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Det handlar om flera djur  i Östergötland, men också om misstankar knottbett som dödsorsak hos avlidna kreatur i Uppsala och på Gotland.

–Det är ovanligt att kreatur dör till följd av knottangrepp och nu är det flera år sedan vi hade liknande fall. Årets stora knottsvärmar orsakas troligen av den kraftiga nederbörden i delar av landet under våren, säger Rasmus Troedson, lantbruksexpert på Agria.

Knott i stora svärmar kan bli livsfarliga för nötkreatur. Orsaken är den sammanlagda giftverkan av många knottbett som leder till en allvarlig överkänslighetsrekration.  Betten bildar en utbredd vätskefyllnad under huden på djurens rygg som orsakar en starkt förhöjd kroppstemperatur och akut cirkulationssvikt då blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre pumpas runt som normalt. Det kan leda till ett livsfarligt tillstånd för djuret.

Vid plötsliga oväntade dödsfall bland kreatur på betet kan knott vara orsaken. I områden med mycket knott kan man råda djurägare att låta djuren gå på högt belägna betesmarker med stora öppna ytor där det blåser mycket. Djurägare kan också anpassa djurens utevistelse efter knottens dygnsrytm eller ta hjälp av knottavisande preparat.

Källa: Agria