Så vill Agria minska kolikfallen

Så vill Agria minska kolikfallen

Anette Graf, hästveterinär på Agria, vill ge hästägare ökad kunskap om utfodrings- och skötselrutiner kan vi minska andelen kolikfall och därmed öka hästens hälsa och välfärd.

Att hältorna är hästarnas folksjukdom är vida känt, men hack i häl på andra plats kommer kolik som den näst vanligaste diagnosen. Varje år drabbas tusentals hästar av kolik, bara i Agrias bestånd handlar det om runt 4 500 fall per år, varav cirka 8 procent dör av följderna. Kolik går i många fall att förebygga. Med Kolikkollen vill Agria sprida kunskapen bland hästägare och bidra till att färre hästar drabbas.

– De flesta kolikfall hade inte behövt hända. Genom bättre hantering av hästarnas vardagsrutiner kan vi minska antalet fall. Många fall beror exempelvis på brist på tillgång till friskt vatten och högkvalitativt grovfoder, men också att hästen får för lite motion och utevistelse, säger Anette Graf.

Kolik drabbar alla typer av hästar och i alla åldrar, men med en liten toppnotering i åldrarna 13–16 år. Vid behandling av kolik kostar medelskadan 13 152 kronor, men spannet är stort och vid behov av buköppning kan kostnaden landa på mycket mer än så. Årets värsta kolikperiod är passerad för i år. De flesta fall inträffar i januari och februari då kylan och fruset vatten i hagen är en vanlig orsak. Nästa gång kurvan pekar uppåt är i maj i samband med att betesperioden börjar.

– Vi kan följa antalet skador från år till år och det är tydligt att antalet kolikanfall är starkt kopplat till årstiden och vissa specifika faktorer. Man kan säga att vi har facit till när hästägare behöver sätta in extra åtgärder för att förebygga kolik, även om det så klart är viktigt med rätt hantering och bra rutiner under hela året, säger Anette Graf.

Här kommer några exempel på olika typer av kolik, som är ett samlingsnamn för buksmärta:

  • Sandkolik – är vanligast i södra Sverige med dess sandmarker. Förekommer bland hästar som går på hårt avbetade sandjordsbeten och får i sig sand som lägger sig i tarmarna. Utfodring direkt på marken i leriga hagar ökar också risken för sandkolik.
  • Gaskolik – uppstår när grovtarmen fyllts med stora mängder av gas som oftast kommer av att hästen ätit för mycket gräs eller lusern som jäser i tjocktarmen. Vanligast i samband med att hästen släpps på bete.
  • Förstoppning- sker oftast i grovtarmen och kan bero på för dåligt vätskeintag eller när en häst varit stillastående exempelvis vid boxvila. Parasitskador kan också leda till nedsatt tarmfunktion och förstoppningar.

Fakta om kolik:

  • Den näst vanligaste diagnosen hos häst.
  • Tusentals hästar drabbas årligen.
  • 8 procent av de drabbade hästarna avlider i samband med kolikanfall.
  • Flest fall sker i januari och februari.

Läs mer här: https://www.agria.se/kolikkollen/

I undersökningen som genomfördes av Xtreme på uppdrag av Agria deltog över 300 hästägare.

Källa: Agria