Anna Rising får fria forskningsmedel från Wallenberg

Anna Rising får fria forskningsmedel från Wallenberg Anna Rising Foto: Kerstin Nordling

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett program som ger Sveriges ledande seniora forskare generösa bidrag till fri forskning: Wallenberg Scholars. I denna omgång får fem professorer vid SLU denna möjlighet, bland dem veterinären Anna Rising.

Bidragen är femåriga, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

– Vår målsättning är att ge framstående forskare i Sverige fria medel där de själva väljer vad de vill forska på. Vi hoppas att detta ger möjlighet för djärv och banbrytande forskning, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, i ett pressmeddelande.

– Vi har sedan 2018 lagt ett särskilt fokus både på att utveckla tydliga och transparenta nomineringsprocesser, och att ge stöd till forskare som söker medel från Wallenbergstiftelserna, berättar Caroline Grabbe, forskningskoordinator vid Grants Office. Jag är övertygad om att detta arbete har ökat kunskapen och intresset för dessa bidrag vid SLU, och även sänkt tröskeln för att ta steget att skicka in en ansökan.

Anna Rising är professor i veterinärmedicinsk biokemi vid SLU sedan 2018. Hon vill med sin forskning undersöka och avslöja spindlars förmåga att spinna en tråd som utgörs av den segaste fiber man känner till. Hon vill kartlägga hur spindelns specialiserade celler fungerar och hur spindlarna har löst problem kopplade till en massiv proteinproduktion. Resultaten kan få betydelse för läkemedels- och matindustrin men också för möjligheten att ersätta plastfibrer med miljövänligare alternativ.

Wallenberg Scholars-programmet finansierar forskarna under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen.

Källa: SLU. Bild: Anna Rising Foto: Kerstin Nordling