Här är Årets Veterinär 2022

Här är Årets Veterinär 2022

Onkologen Nanna Åkerlund Denneberg vid AniCura Djursjukhuset Jönköping kammade hem utmärkelsen Årets Veterinär 2022.

Se när vi överraskar henne med beskedet och den efterföljande intervjun här.

Nanna Åkerlund Denneberg började intressera sig för cancersjukdomar redan på 90-talet och är i dag en av få onkologer i Norden som regelbundet arbetar med strålbehandling av djur.

–Strålningen är ju det tredje stora benet man lutar sig på inom cancervården vid sidan av kirurgi och mediciner som cytostatika, säger hon.

Cancerbehandling av djur har blivit allt vanligare de senaste åren, men fortfarande finns en del skepsis kvar, både från veterinärkolleger och från försäkringsbolagen. Nanna Åkerlund Denneberg förvånas över det.

–Det här är ju inget nytt, behandlingsmetoderna har funnits i 40–50 år, och vi botar många djur med cancer.

Etiskt ser hon inte heller varför behandlingarna skulle ifrågasättas.

–Det vi gör är antingen för att bota eller för att patienten ska må bättre och ha ett bra hundliv. Behandlingen i sig ska inte vara plågsam. Det är samma grundtänk som för andra sjukdomar. Vi botar ju till exempel inte hjärtsjukdomar, utan behandlar för att djuret ska må så bra som möjligt så länge som möjligt. Skepsisen bygger ofta på förutfattade meningar, säger hon.

Nu hoppas hon att priset gör att fler får upp ögonen för att det finns behandling mot cancer hos hundar och katter, och lära sig mer om hur man ska tänka kring denna stora patientgrupp och när man ska remittera till en onkolog. Mycket är vunnet om det blir rätt från början.

Årets Veterinär utses efter ett nominerings- och juryförfarande. Juryns motivering lyder som följer:

Årets Veterinär 2022 är Nanna Åkerlund Denneberg, steg 2-specialist inom onkologi vid AniCura Djursjukhuset i Jönköping. Redan 2006 skaffade hon en strålbehandlingsanläggning och började strålbehandla djur. Samtidigt har hon utvecklat och använt andra former av cancerbehandling som kirurgi och cytostatikaterapi. Hon håller etikens fana högt och månar om patienternas livskvalitet och är alltid ärlig gentemot djurägarna när det gäller vad de kan förvänta sig av behandlingen.

Samtidigt som Nanna Åkerlund Denneberg håller sig à jour med vetenskapen och ofta är först med det nya, står hon stadigt på kliniken där hon alltid ser hela djuret och inte bara cancern.

Förutom äran och ett diplom, innebär utmärkelsen ett pris på 10 000 kronor. Det skänks i Nanna Åkerlund Dennebergs namn till Veterinärer utan gränser.

Text: Ingrid Kindahl
Foto: Anders Hammarström