Shwan Kareem är Årets Veterinär 2018

Shwan Kareem är Årets Veterinär 2018

Under stort jubel utsågs Shwan Kareem, stadsveterinär i Stockholm, till Årets Veterinär 2018. Prisutdelningen ägde rum vid Veterinärkongressens middag den 9 november.

Konferencier för festligheterna var Torkel Ekman vid Sveriges Veterinärförbund, och prisutdelare var VeterinärMagazinets chefredaktör Ingrid Kindahl.

Shwan Kareem fick priset för sitt avslöjande av Sveriges hittills största köttskandla. Juryns motivering löd så här:

Veterinärer är viktiga för hälsa och välbefinnande hos djur – men också hos människor. Vad vi äter är en allt viktigare samhällsfråga som rör vår egen hälsa, djurens välfärd, och konsumentförtroendet. Många betalar gärna mer för svenskt kött som är fritt från antibiotika. Men då måste vi vara säkra på köttets ursprung.

Årets Veterinär har gjort en enastående insats när det gäller livsmedelssäkerhet och konsumentförtroende. Genom listigt detektivarbete och stor noggrannhet, både vid skrivbordet och genom att knacka dörr till skumma lokaler, har han lyckats avslöja Sveriges hittills största köttskandal.

Och inte nog med det – hans arbete har medverkat till en viktig lagändring som skärper straffet för matfusk i framtiden.

Vinnaren utsågs av en jury som bestod av VeterinärMagazinets chefredaktör Ingrid Kindahl, Marie Jury, chef för Väsby Djursjukhus och Torkel Ekman, vice ordförande i Veterinärmedicinska rådet.

Ett längre reportage om Shwan Kareems arbete med att avslöja köttfusket finns att läsa i VeterinärMagazinet nr 4 2018.

Foto: Göran Ekeberg