400 djurägare kan ha köpt salmonellafoder

Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visat sig att fodret är smittat med salmonella. Det uppger Jordbruksverket.

Företaget har nu stoppat alla sina leveranser. Jordbruksverket och SVA arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder. Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella.

– Smittat foder har levererats ut till djurägare, säger Helena Kättström, djurskyddschef. Vi kommer nu att kontakta djurägarna och ge dem närmare information. Vi arbetar också för att komma igång med provtagningen av djuren inom de närmaste dagarna.

Till Aftonbladet uppger Helena Kättström att ungefär 400 djurägare har fått foder från det aktuella foderföretaget sedan den 15 mars.

Det är till största delen nötkreatur som misstänks ha fått smittat foder. Men det kan inte uteslutas att även andra djurslag drabbats, som får, grisar och hästar. Om provtagningen visar salmonella kommer gården att spärras och saneras.

Den aktuella fabriken har sanerats vid några tillfällen efter enstaka fynd av salmonella. Skillnaden vid den senaste kontrollen är man hittade smittan i det färdiga fodret. Det är inte ovanligt att salmonella finns i råvaran till fodret. Företaget ska då vidta åtgärder för att få bort smittan.

Jordbruksverket kommer att kontakta berörda djurägare. Den som köpt foder från Johan Hansson AB efter 15 mars, bör så snart som möjligt ge djuren annat foder. Kontakta foderleverantören angående ersättningsfoder och hanteringen av smittat foder.

Källa: Jordbruksverket