Sjukdomsmönster hos svensk schäfer kartlagt

En studie som nyligen utförts vid SLU beskriver sjukdomsmönstret hos schäfern i Sverige. Studien visar bland annat att schäfern är överrepresenterad när det gäller immunologiska sjukdomar.

Studien innefattade 445 336 hundar, varav 32 486 schäfrar, som var försäkrade med både veterinärvårds- och livförsäkring i Agria mellan åren 1995 och 2006.

Immunologiska sjukdomar var den sjukdomsgrupp där schäfern var mest överrepresenterad jämfört med alla andra raser när det gällde veterinärvård. Den vanligaste sjukdomsgruppen hos schäfer var hudåkommor. Det var också i denna grupp som schäfern var mest överrepresenterad, jämfört med andra raser, gällande dödsorsaker. Den vanligaste dödsorsaken hos schäfern var åkommor i rörelseapparaten.

Studien visar att schäfern är predisponerad för immunrelaterade sjukdomar, såsom allergier, circumanalfistlar (små blödande och vätskande fistelöppningar runt analöppningen) och exokrin pancreas insufficiens (bukspottkörtelrubbning) med en signifikant ökad risk jämför med alla andra raser.

Foto: Johnny Gustavsson

Källa: SLU