SLU-veterinär uppfinner nytt kirurgverktyg

97379_140352214.jpg_395

Odd Höglund, lektor i kirurgi vid SLU, har med hjälp av veterinärstudenten Mikael Levin utvecklat ett klippverktyg. Avtal har tecknats med en tysk tillverkare av kirurgiska instrument.

Ett specialdesignat klippverktyg har utvecklats av Odd Höglund, lektor i kirurgi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Det kan användas vid kirurgiska ingrepp för att underlätta hanteringen av de resorberbara kirurgiska implantat som har utvecklats för snabbare, enklare och säkrare kirurgi.

Odd Höglund hade skissat på klippverktyget en längre tid. När sedan dåvarande veterinärstudenten Mikael Levin, med bakgrund som konstruktör, skulle göra sitt examensarbete blev hans uppgift att rita, utveckla och konstruera verktyget i detalj.

Ett avtal för tillverkning av instrumentet har nu ingåtts med en tysk etablerad tillverkare av kirurgiska instrument.

– Att företaget i Tyskland vill tillverka instrumentet kan ses som ett kvitto på att verktyget är kommersiellt intressant och att det har flera möjliga användningsområden, säger Odd Höglund.

Källa: SLU