Sigillet väntas skärpas i framtiden

När Svensk Djursjukvård presenterade sitt sigill blev mottagandet positivt – det fanns en viss oro för ett av kundlöftena.

Kärnan i sigillet utgörs av 19 regler som sammanfattas i fyra löften till djurägarna. Alla medlemmar i Svensk Djursjukvård får sigillet automatiskt, men under våren vidtar en process där varje medlemsföretag (verksamhetsansvarig, lokal veterinär samt lokala arbetstagarrepresentanter) bokstavligen ska skriva under på att de avser att följa de 19 reglerna och kundlöftena. Detta intyg ska sedan förnyas varje år.

Ett etikråd med åtta ledamöter (sju kvinnor och en man) har till uppgift att kontrollera att reglerna efterlevs. Till etikrådet kan djurägare vända sig med eventuella anmälningar, dock inte anonymt.

– Detta är första gången vi vänder oss till djurägarna, konstaterar Maria Lundvall, generalsekreterare i Svensk Djursjukvård, och en frontfigur när det gäller att få till stånd en överenskommelse kring regelverket.

När Maria Lundvall presenterade sigillet vid ett frukostmöte deltog personer från branschen, Agria, och löntagarorganisationerna. En relativt stor del av diskussionstiden ägnades åt ett av de fyra kundlöftena:

”Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär”.

En av deltagarna påpekade att löftet är vagt och i praktiken kan vara svårt att uppfylla. Maria Lundvall duckade inte för det, utan menade att regelverket på sina håll är otydligt skrivet – med flit.

– Nu vill vi få ett tryck från kunderna. Hur löftena tolkas får framtiden utvisa, och jag tror att det framöver kommer att förtydligas med tiden, sa hon.

Hon var heller inte främmande för att Svensk Djursjukvård i framtiden kan komma att införa något slags inträdesprov innan en medlem får sitt sigill.

Läs hela regelverket här.