Veterinärer utsätts för hot

Veterinärer som arbetar med djurskydd lever under hot, till och med dödshot, uppger SVT, som citerar Sveriges veterinärförbund.

Artikeln hänvisar till en undersökning som har genomförts av Sveriges Veterinärförbund har undersökt hur vanligt det är att veterinärer som arbetar som distriktsveterinärer, länsveterinärer och besiktningsveterinärer på slakterier hotas. Fyra av tio svarade på enkäten.

– Det är alarmerande siffror, säger Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges veterinärförbund, till SVT. Närmare hälften av dem som har svarat har utsatts för hot och fler än var tionde uppger att de också har utsatts för våld. Det här är fullständigt oacceptabelt.

Nästan 40 procent av dem som svarade på enkäten känner inget stöd från sin arbetsgivare när de blivit hotade. Fler än var tredje visste inte om det fanns en beredskapsplan på arbetsplatsen för att hantera hot.

– Man känner inget förtroende för arbetsgivaren när det gäller stöd om hot och våld i tjänsten, säger Johan Beck-Friis. Vi kräver att det ska finnas en beredskapsplan, att den ska följas och att de som utsätts för hot får alla möjliga stöd från arbetsgivaren.

Källa: SVT