Kaniner får nya djurskyddsregler

Nya regler för kaniner som används för kött-, päls- och ullproduktion, men även för sällskapskaniner, börjar gälla den 15 juli 2014.

I Sverige har intresset för uppfödning och hållandet av kaniner, framförallt för produktion av kött men även för produktion av ull, ökat.

– Jag är säker på att det kommer att bli en positiv utveckling inom den här typen av produktion, säger Anders Marklund som är en ny uppfödare och som satsar stort inom kaninuppfödning.

Lena Lidfors är professor i etologi på SLU. Hon anser att föreskrifterna utgår från kaninens naturliga beteende och att reglerna bör leda till att kaniner som hålls och sköts enligt föreskrifterna får en god välfärd.

– Kaninens behov av utrymme för vila och rörelse, samt att kunna gömma sig under eller hoppa upp på en hylla för spaning, att få vara ifred från sina ungar eller andra kaniner är viktigt och tillgodoses med dessa nya föreskrifter, säger Lena Lidfors.

Djurskyddsreglerna för sällskapskaniner har anpassats så att viktklasserna och minimimåtten för burarna motsvarar de för produktionskaninerna. I vissa fall kommer detta att innebära att kaninburar måste bytas ut.

För att underlätta för djurägarna har Jordbruksverket beslutat om en lång övergångstid på fem år. I övrigt är det bara mindre justeringar i reglerna för sällskapskaniner.

Jordbruksverkets förslag har remitterats inom EU, gjort en så kallad teknisk runda. Då har alla medlemsländer har haft chans att lämna kommentarer till reglerna. Inga länder har haft synpunkter på förslaget och Jordbruksverket har därför kunnat besluta om reglerna.

(Källa: Jordbruksverket)