Nu står spritt nya UDS klart

Nu står spritt nya UDS klart

Nu börjar UDS den stora flytten från gamla lokaler till spritt nya. I början av juni kommer första patienten.

Rent praktiskt börjar flytten med överflyttningen av administration, klinisk kemi och andra verksamheter enligt ett noga fastlagt schema. Men mycket lämnas kvar – alla möbler och en stor del av utrustningen är helt ny. Den 9 juni klockan 10.00 öppnades dörrarna för den första patienten, och UDS-chefen Henrik Ericsson har planer på att själv ta emot vederbörande.

Nya UDS är byggt enligt konstens alla regler med särskilt fokus på smittskydd. Alla avdelningar har flera in- och utgångar för att flödena av patienter ska ske smidigt, samtidigt som djurkontakterna blir så få som möjligt.

I förra veckan installerades den splitternya magnetresonanskameran. Nu har UDS en MR-kamera av senaste modell.

– Tidigare skickade vi ibland patienter till Akademiska sjukhuset i Uppsala, men nu har vi faktiskt en bättre kamera. Vi kan ta emot deras patienter i stället! Säger Henrik Ericsson.

Med tanke på att kameran kostar 6,2 miljoner kronor, borde den egentligen aldrig stå arbetslös, menar han.

Så många som möjligt av patienterna skrivs ut inför flytten – till lokalpressens besvikelse. Där hade man hoppas på något slags Noaks ark-marsch där personalen leder över djuren i koppel och grimmor från den ena byggnaden till den andra.

– De som inte kan skrivas ut får vara kvar i den gamla byggnaden. Vi har tillgång till den under ytterligare några veckor, säger Henrik Ericsson.

Nya UDS är på 18 000 kvadratmeter och 343 rum har byggts och ägs av statliga Akademiska Hus. Djursjukhuset är en del av VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt Centrum. Lärarna och forskarna vid VH-fakulteten flyttar in i sina lokaler under sommaren, och när terminen börjar kommer all grundutbildning av veterinärer och djursjukskötare att ske här.

Den 10 september invigs hela nya VHC under överinseende av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Foto: Göran Ekeberg