Jordbruksverket inför trikinlättnader

Jordbruksverket har beslutat att slaktgrisar som fötts upp under kontrollerade uppfödningsförhållanden inte längre behöver testas för trikiner från och med 2 juli 2014.

Det gäller grisbesättningar som är grundcertifierade enligt IP Sigill och som kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Beslutet grundar sig i att EU har ändrat reglerna för trikinprover eftersom det inte längre är motiverat ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv att trikintesta alla grisar i Sverige. Sannolikheten att slaktgrisar, som föds upp i besättningar som är kontrollerade, ska bära på trikiner bedöms vara låg. I Sverige har inte trikiner hos slaktgrisar påvisats sedan 1994.

– Den här lättnaden i reglerna kommer att betyda lägre kostnader för näringen samtidigt som vi fortfarande bedömer att vi har gott smittskydd, säger Shivar Magdal på enheten för idisslare och gris.

Avelsgaltar och avelssuggor som fötts upp på grundcertifierade gårdar behöver även fortsättningsvis undersökas för trikinförekomst. Slaktkroppar som kommer från besättningar med grisar från KRAV och EU-ekologisk produktion ska också undersökas eftersom de går ute. Det gäller även småskaliga besättningar som inte kontrolleras av ett oberoende certifieringsorgan.

Källa: Jordbruksverket