Smådjursveterinärer organiserar sig i Afrika

World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) startar ett projekt för smådjursveterinärer i Afrika (AFSCAN). Det första mötet har hållits i Nairobi.

Under mötet identifierades de afrikanska smådjursveterinärernas främsta behov, och en handlingsplan fastslogs för att möta dem.

WSAVA-stiftelsen finansierar vetenskap och utbildning inom veterinärvård för sällskapsdjur världen över. Det nya nätverket AFSCAN presenterades vid BSAVA:s kongress tidigare i år.

Syftet med AFSCAN är att främja standarder för veterinärvård i Afrika genom att skapa ett hållbart nätverk av smådjursveterinärer, föreningar och specialistgrupper i Afrika söder om Sahara. Allt arbete har fokus på One Health, en samarbetsplattform för forskning inom folk- och djurhälsa.

Under mötet i Nairobi den 18-20 juni, träffade AFSCAN:s projektstyrelse delegater från Kenya, Uganda, Namibia och Nigeria. Man besökte också veterinärhögskolan vid universitetet i Nairobi samt representanter från One Health Central-och Östafrika (OHCEA).

AFSCAN:s projektstyrelse leds av Dr Gabriel Varga, ordförande WSAVA Foundation. Övriga ledamöter är professor Michael Day (University of Bristol, Storbritannien, och WSAVA Foundation); Dr Theo Kanellos och Mr Greg Andrews (Zoetis); Dr Remo Lobetti (remiss utövare, Sydafrika) och Dr Alex Thiermann (OIE).

I en kommentar säger Gabriel Varga: ”Vi har identifierat en rad projekt för att stödja smådjursveterinärer. AFSCAN:s stöd kommer att ske i form av delprojekt inom veterinär fortbildning, klinisk veterinärmedicinsk forskning, övervakning av smittsamma sjukdomar och bekämpning av rabies hos hund.”

Exempelvis kommer afrikanska veterinärer att få tillgång till on-line-utbildning från den nordamerikanska veterinärorganisationen (NAVC). Dessutom uppmuntras forskare att söka medel från AFSCAN för riktade forskningsprojekt som kopplar samman afrikanska universitet med partnerinstitutioner i andra länder.

Vidare avser AFSCAN att hjälpa smådjursveterinärer att skapa nationella sammanslutningar för utbildning och kunskapsutbyte. I andra delar av världen har sådana initiativ visat sig vara avgörande för att få till stånd förbättrade standarder för veterinärvård.

AFSCAN-projektet står under överinseende av WSAVA Foundation med djurläkemedelsföretaget Zoetis som en stor sponsor. Andra företag och organisationer som stöder AFSCAN är OIE, digitala tjänsteleverantören Vetstream, välgörenhetsorganisationen Worldwide Veterinary Services; utrustningsleverantören Kruuse; Morris Animal Foundation; reklambyrån Circa Health; universitet för veterinärmedicin i Kosice samt WSAVA.

Nästa möte kommer att ske under WSAVA World:s kongress i Kapstaden, Sydafrika, i september 2014. Då ansluter även delegater från Angola, Etiopien, Sudan och Tanzania.