SVA: opastöriserad mjölk kan ha orsakat campylobacterutbrott

Nio personer har insjuknat i campylobacter efter ett besök på bondgård i april. Den utredning som gjorts i samarbete med lantbrukaren, visar att smittkällan sannolikt är den opastöriserade mjölken.

Fallen har konstaterats ii Västra Götaland, och både förskolebarn och medföljande vuxna har drabbats.

Samma bakteriestam som har infekterat de sjuka personerna har även påvisats hos gårdens nötkreatur och alla sjuka som deltagit i utredningen har druckit opastöriserad mjölk från gården. Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec, campylobacter och listeria. För små barn, för dem som har nedsatt immunförsvar och för gravida och äldre är sjukdomarna speciellt allvarliga.

Vanliga symtom vid campylobacterinfektion är feber, diarréer (ibland blodiga), magsmärtor och illamående. Campylobacterinfektion är i de allra flesta fall en självläkande sjukdom och följdsjukdomar är ovanliga. Den vanligaste komplikationen är ledproblem.

Källa: SVA