Schäfer ökar mest

Schäfer ökar mest

Sedan 2007 har antalet nyregistrerade hundar sjunkit för varje år, men 2014 bröts den nedåtgående trenden. Allra mest ökade schäfrar. På namnfronten däremot inget nytt – Molly leder fortfarande stort.

Förra året registrerades 51 111 nya rashundar. Den största ökningen räknat till antal hundar står tysk schäferhund för som ökade med hela 349 individer eller 26 procent, följd av berner sennenhund med 217 (+63 procent) och jämthund med 200 (+10 procent). Det ökade intresset för jämthunden kan bero på att den blivit populär att använda vid vildsvinsjakt.

– I topplistan är det i stort sett oförändrat med labrador retriever på förstaplatsen med 2 232 nyregistreringar följd av jämthund, golden retriever, tysk schäferhund och den långhåriga varianten av chihuahua. Lägger man ihop de två hårlagen är faktiskt den lilla chihuahuan Sveriges populäraste hundras sett till antalet nyregistreringar under 2014, säger Hans Rosenberg på SKK.

En ny ras har registrerats under året och det är den österrikiska steirische rauhhaarbracke, som är en jakthund.

I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 791 000 hundar och 590 000 ägare.
– I vårt register kan vi se att hundnamnet Molly behåller sin plats i toppen på namnlistan, men ett namn som kommit starkt under det senast året är Ester. Andra namn som ökat i popularitet under 2014 är Enzo och Kira, säger Magnus Kindström på Jordbruksverket.
I Sverige finns två register över hundar och deras ägare, där det ena administreras av SKK och det andra av Jordbruksverket. Från och med 2015 kommer dessa att försöka hitta gemensamma beröringspunkter för att samverka i registerfrågor. Avsikten med samarbetet är att förenkla för hundägarna som på sikt endast ska behöva registrera sin hund en gång. Samarbetet förväntas även höja kvaliteten i registren.