Årets licensjakt på varg: Mest unga djur fälldes

Årets licensjakt på varg: Mest unga djur fälldes

Hälften av de totalt 44 fällda vargarna under licensjakten 2015 var honor och hälften hanar. 26 stycken var knappt ettåriga djur. Älg var det vanligaste innehållet i magsäcken och skabb den tydligaste sjukdomen. Det visar den preliminära rapporten från SVA:s undersökningar av fällda vargar.

– Vi har studerat tänderna extra i år, då felaktig tandställning har varit återkommande fynd hos vargar tidigare. På djuren från årets licensjakt sågs en varg med överbett och några vargar hade en eller ett par kindtänder som satt snett, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren, SVA.

Vargarnas exakta ålder avgörs också med tandprov men SVA veta resultatet först när en tand har snittats och bedömts i mikroskop. Detta görs av ett speciallabb i USA, varför den uppgiften kommer senare.

I år var vargarna, med några få undantag, skjutna så att träffarna medförde en snabb och säker död. Tre vargar hade äldre skottskador.

Uppgifterna ovan bygger på de preliminära resultaten från obduktioner och undersökningar av de 44 vargar som fälldes under licensjakten 2015. Rapporten samt en bilaga med tabeller innehåller fynd från obduktioner, data om vargarna och noteringar om hur de har skjutits. Parasitologiska undersökningar, samt undersökningar av tandstatus och skelett, pågår fortfarande. Senare under våren kommer slutrapporten, som kompletteras med resultaten från de undersökningar som fortfarande pågår.

Länsstyrelserna i Örebro och i Värmlands län har under februari månad bjudit in SVA till utvärderingsmöten av arbetet under licensjakten.

Källa: SVA