AniCura inviger neurologicentrum

AniCura inviger neurologicentrum

På lördag invigs Skandinaviens första neurologiska specialistcentrum inom veterinärmedicin på AniCura Djursjukhuset Albano i Stockholm. Därmed kan hund- och kattpatienter snabbare får korrekt diagnos.

De vanligaste diagnoserna inom neurologi är epilepsi och diskbråck.

– Det är en stor fördel att ha kompetens och utrustning samlade på ett och samma ställe. Tidigare har patienter remitterats mellan djursjukhus för vissa specialundersökningar vilket kan vara tidsödande och stressande för både djur och djurägare och i värsta fall fördröja diagnosställandet. I det nya neurologicentret erbjuder vi en snabbare diagnos och ett mer kostnadseffektivt resursutnyttjande, säger Cecilia Rohdin, specialist och Diplomate i neurologi.

En av Albanos patienter är den treåriga yorkshireterriern Twiggy (bilden) som har långvarig och svårförklarlig ansiktsförlamning och balansrubbning, och som har utretts noga för att ta reda på de underliggande orsakerna.

– Twiggys sjukdom belyser hur viktig den kliniska neurologiska undersökningen är för att analyssvaren ska bedömas på rätt sätt. Först gjordes en datortomografiundersökning (DT) för att leta efter tecken på till exempel tumör eller blödning. Den kliniska undersökningen visade var i hjärnan vi kunde förvänta oss förändringar. Bildtolkningen, och god kunskap om vilka förändringar som kan vara förknippade med de kliniska symtomen, är en viktig uppgift för neurologispecialisten, säger Cecilia Rohdin.

Vid DT-undersökningen sågs misstänkta förändringar i området för ansiktsnervens utlopp i det centrala nervsystemet. En analys av ryggmärgsprov gjordes då, som indikerade en inflammatorisk förändring. I dag är Twiggy tillbaka för att göra en uppföljande bilddiagnostisk undersökning, den här gången med magnetisk resonanstomografi, MR.

Med förberedelser och finjustering av inställningar tar Twiggys undersökning två timmar. Resultatet är perfekta bilder av Twiggys hjärna och kringliggande vävnader. Eftersom dagens undersökning visar en förändring jämfört med den föregående ordinerar veterinären en ny behandling.

Källa: AniCura