Eidsvoll Dyreklinikk och Råholt Dyreklinikk till AniCura

Eidsvoll Dyreklinikk och Råholt Dyreklinikk i Akerhus, Norge går samman med AniCura. Det framgår av ett pressmeddelande.

Eidsvoll Dyreklinikk i Eidsvoll centrum etablerades 1998 och Råholt Dyreklinikk öppnades 2006 i Akershus. Klinikerna rapporterar en ökande efterfrågan på kvalificerad djursjukvård för hund och katt. Med anledning av det flyttar Råholts djurklinik under hösten till nya, större lokaler.

Teamet inkluderar fyra veterinärer samt sex djursjukskötare och assistenter, och har särskild kompetens inom bland annat odontologi, dermatologi och kirurgi. Djurklinikerna är utrustade med egna laboratorier för blodanalys, digitalröntgen samt avancerad ultraljudsapparatur, och rymmer varsin butik för försäljning av utvalda foder och djurvårdsprodukter. Inom ramen för Eidsvolls jourverksamhet finns bland annat akutsjukvård dygnet runt för smådjur och häst.

Källa: AniCura