Oasmia stärker greppet om USA

Oasmia stärker greppet om USA

Oasmia Pharmaceutical, som utvecklar läkemedel inom human och veterinär onkologi, tar över försäljningen av sitt medel Paccal Vet-CA1 på den amerikanska marknaden i egen regi. Dessutom ansöker bolaget om notering på Nasdaq-börsen. Det framgår av pressmeddelanden.

Paccal Vet-CA1 är Oasmias marknadsgodkända behandling för sällskapsdjur används för att behandla elakartade tumörer hos hundar, även för cancerformer som annars är mycket motståndskraftiga. Det uppges även ha visat hög effektivitet på juvercancer och skivepitelcancer med acceptabla biverkningar.

Tidigare distribuerades Paccal Vet-CA1 i USA av Zoetis, ett veterinärläkemedelsbolag som knoppades av från Pfizer 2013. Nu har Oasmia beslutat att skapa en egen försäljnings- och marknadsföringsorganisation. Man har därför återtagit de exklusiva globala rättigheterna till Paccal Vet och Doxophos Vet, samt startat ett bolag med namnet Oasmia Pharmaceutical Inc. Bolaget undersöker samtidigt möjligheterna att förvärva produkter som kan komplettera Oasmias portfölj och öka exponeringen på den amerikanska marknaden.

Zoetis överför rättigheterna till Oasmias produktfamilj i USA och resten av världen, med undantag för Japan, där Oasmia är affärspartner med ett annat bolag.

Enligt Oasmia uppskattas den globala läkemedelsmarknaden för sällskapsdjur till 7 miljarder dollar per år. I stor utsträckning består marknaden av generiska humanläkemedel. Bara i USA finns cirka 80 miljoner hundar, och cirka 25 procent av alla hundar kommer enligt bedömningar att drabbas av cancer under sin livstid. Marknadspotentialen för en framgångsrik behandling är därmed mycket stor.

Förutom Paccal Vet-CA1 hyser Oasmia också stor optimism för Doxophos Vet, en patenterad ny formulering av doxorubicin. Oasmia säger sig befinna sig långt framme i utvecklingen av Doxophos Vet med målet att ansöka om registrering för behandling av lymfom, den vanligaste cancerformen bland hundar.

– Jag är väldigt glad att Oasmias expansion kommer att underlätta för veterinärer att använda paklitaxel för sällskapsdjur. Substansen har tidigare varit omöjlig att administrera på grund av oacceptabla biverkningar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med veterinäronkologer i hela världen med utveckling av behandlingsalternativ för cancerdrabbade sällskapsdjur för att ge dem bästa möjliga behandling och förbättra deras livskvalitet, säger professor Henrik Rönnberg, medicinskt ansvarig för Animal Health på Oasmia Pharmaceutical, i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelar Oasmia att man ansöker om börsnotering på Nasdaq i USA, och man kommer att genomföra en så kallad road show, där Oasmias vd Julian Aleksov presenterar företaget för en stort antal amerikanska investerare.