Bo Algers får medalj av SLU

Bo Algers får medalj av SLU

Veterinären professor Bo Algers (bilden) tilldelas SLU:s stora förtjänstmedalj 2015. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hans huvudsakliga forskningsområde rör djurhållningens betydelse för lantbruksdjurens hälsa, beteende och välfärd, med tonvikt på kor, grisar och höns. Bo Algers har framförallt studerat hur olika inhysningssystem påverkar djurens hälsa och möjligheter att utföra naturliga beteenden.

Enligt SLU har Bo Algers på ett förtjänstfullt sätt verkat i flera internationella organisationer. Ett exempel är Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), där han har varit drivande inom en rad områden och påverkat djurskydd och djurvälfärd i hela Europa, bland annat när det gäller hantering av suggor i samband med grisning och digivning. Hans forskning har bland annat legat till grund för nya regelverk inom områden som djurtransporter och mobil slakt av nötkreatur. Bo Algers är också en mycket flitig samhällsdebattör i frågor som rör djurvälfärd.

Ytterligare två personer tilldelas SLU: stora förtjänstmedalj 2015: Universitetslektor Gabriella Lindgren och ämnesrådet Catharina Stenborg Blom.

Medaljerna kommer att delas ut i samband med SLU:s stora promotionshögtid den 3 oktober.

Källa: SLU Foto Vanja Sandgren