Hälta osäkert mått på slaktgrisars ledhälsa

Hälta osäkert mått på slaktgrisars ledhälsa

Osteokondros (OC) är en skada i tillväxtbrosket, som kan ge ledinflammation och ledkassation vid slakt, men även hälta vilket påverkar djurens välfärd.

Grisar i ekologisk produktion får oftare leder kasserade vid slakt jämfört med grisar i konventionell uppfödning. Vi undersökte om skillnader i stallmiljön påverkar förekomsten av OC hos slaktsvin, samt utvärderade sambandet mellan klinisk hälta under uppfödning och ledhälsa vid slakt.

Frigående grisar i stall med djupströbädd och tillgång till utevistelse, hade betydligt mer och allvarligare OC än slaktgrisar i konventionella inomhusboxar. Grisar med högre förekomst och grav OC var mera halta, och det var därför förvånande att frigående grisar inte vara mer halta än grisar i boxar. En förklaring kan vara att frigående grisar får mer motion, vilket stärker leder, muskulatur och skelettvävnad.

Resultaten visar även att hältundersökning av gris är ett otillförlitligt mått på ledhälsa. Sambandet mellan hälta och ledkassation var också lågt.

Källa: Framtidens djursjukvård och djurhälsa

Foto:Pernille Engelsen Etterlin