ApoEx nu ägare till Apovet

ApoEx nu ägare till Apovet

ApoEx fullbordar sitt tidigare aviserade köp av apoteket Hjärtat, som även äger det nätbaserade djurapoteket Apovet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i somras som ApoEx tecknade avtal om att köpa apoteket Hjärtats vård- och omsorgsverksamhet. I och med fullbordandet säger sig ApoEx nu vara Sveriges största privatägda leverantör av läkemedel.

Källa: ApoEx