ApoEx nu ägare till Apovet

ApoEx fullbordar sitt tidigare aviserade köp av apoteket Hjärtat, som även äger det nätbaserade djurapoteket Apovet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i somras som ApoEx tecknade avtal om att köpa apoteket Hjärtats vård- och omsorgsverksamhet. I och med fullbordandet säger sig ApoEx nu vara Sveriges största privatägda leverantör av läkemedel.

Källa: ApoEx