Dragan Panic anmäld till Ansvarsnämnden

Dragan Panic anmäld till Ansvarsnämnden

Veterinären Dragan Panic har anmälts till Ansvarsnämnden för sin operation av en katt, som fick en tassprotes. Anmälan har gjorts av Jordbruksverket, som anser att han har agerat i strid med djurskyddslagen. Själv menar Dragan Panic att han har vetenskapen på sin sida.

VeterinärMagazinet skrev om Dragan Panic och katten Micki i nr 6/2015. Det är Peter Hofverberg, chef för enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal vid Jordbruksverket, som har beslutat om anmälan.

Så här står det bland annat i anmälan:

”Enligt vår bedömning har Dragan Panic agerat i strid med djurskyddslagens bestämmelser om att operativa ingrepp på djur endast får utföras när det är befogat av veterinärmedicinska skäl”.

– Vi fick ett intryck av att operationen inte ligger inom ramen för beprövad erfarenhet, utan snarare trial and error. Bland annat tänker vi då på att han vände sig till en lokal bilmekaniker och sedan en tandtekniker. Det vill vi att Ansvarsnämnden prövar, säger Peter Hofverberg till VeterinärMagazinet.

Peter Hofverberg poängterar att han inte har några invändningar mot behandlingen.

– Själva behandlingen kan vara korrekt och katten kan vara fri från lidande. Det säger vi ingenting om.

Dragan Panic har getts möjlighet att yttra sig, och visa att han har använt sig av vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Nu får vi se om Dragan kan visa att det finns vetenskaplig litteratur som han lutar sig mot, säger Peter Hofverberg.

Dragen Panic har lämnat in sitt yttrande till Ansvarsnämnden. Han anser att det finns gott om vetenskap som styrker det riktiga i operationen, som grundar sig på professor Per-Ingvar Brånemarks upptäckt att man permanent kan förankra titanimplantat i ben.

– Det finns massor av vetenskaplig litteratur på humansidan. Men jag kan också visa att liknande operation har gjorts på katt både på Iowa State University och i Storbritannien av professor Noel Fitzpatrick, säger Dragan Panic.

Generellt är han positivt inställd till att Jordbruksverket utövar tillsyn över djursjukvården.

– Jag tycker det är bra att det finns en myndighet som värnar om bra veterinärvård och hindrar att djur lider i onödan. Men det vore olyckligt om Jordbruksverket bromsade en bra utveckling som gynnar djuren. Beprövad erfarenhet och vetenskap från humanmedicin bidrar ofta till utvecklingen inom veterinärmedicin. Många metoder har adapterats från människor till djur med positivt resultat, vilket bidrar till framsteg inom veterinärmedicinen. Så är det även i mitt fall. Jag har lagt mycket tid på efterforskning och tillverkning av protesen och har uppnått ett väldigt bra resultat för båda katterna och har ökad deras livskvalitet, säger Dragan Panic.

Efter Micki har Dragan Panic opererat ytterligare en katt på liknande sätt, och båda katterna mår bra och uppges ha full rörlighet.

Jordbruksverket yrkar att Dragan Panic ska åläggas disciplinpåföljd, det vill säga erinran eller varning.

Normaltid för ett ärende i Ansvarsnämnden är enligt juristen Annelie Svensson cirka ett år. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden.

Vad gäller tillverkningen av protesen, säger Dragan Panic så här:

– Eftersom det inte går att köpa en individuellt anpassad titanprotes för veterinärt bruk, fick jag som första steg tag på bilder av den protes som den brittiske veterinären Noel Fitzpatrick använder till katt. Pre-operativt använde jag röntgenbilder för att designa en individuellt anpassad titanprotes till båda katterna för att försäkra mig om att den skulle hålla rätt intramedullardiameter och storlek på plattan.

Just nu finns ingen marknad för massproduktion av titanproteser och inget företag har något ekonomiskt intresse att utveckla och producera dem, poängterar Dragan Panic.

– Därför tillverkades min prototyp av en tandtekniker som gör tandimplantat till människor. Sen testades prototypen på ett plastben. När jag var nöjd med utformningen och funktionen av prototypen, tillverkades den individuellt anpassade titanprotesen av ett företag som tillverkar inplantat till human ortopedi.

Text Ingrid Kindahl Foto Andreas Hillergren