Nu kan du inkomstförsäkra dig

Nu kan du inkomstförsäkra dig

Från och med 1 oktober 2016 inför Veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. Den kan ge upp till 80 procent av a-kassegrundande lön upp till 60 000 kr/månad, i sammanlagt 120 ersättningsdagar, och även företagare omfattas.

I korthet ser reglerna ut så här:

  • Du måste ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som ordinarie medlem.
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från inkomstförsäkringen.
  • Inkomstförsäkringen ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 60 000 kr i månadslön.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos a-kassan.
  • Ersättning betalas ut i 120 a-kassedagar.
  • Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Läs mer här: