Färre komplikationer med checklista vid operation

Färre komplikationer med checklista vid operation

Komplikationer i samband med kirurgi är vanliga både inom human- och veterinärvård. Kostnaderna är höga och komplikationerna orsakar stora besvär hos drabbade patienter. Ibland så allvarliga att patienten dör.

2009 tog Världshälsoorganisationen (WHO) fram en checklista som används i samband med narkos och operation på människor. Checklistan har minskat både komplikationer och antal dödsfall.

Nu har forskare vid SLU utvärderat en liknande checklista, anpassad för hund och katt. Checklistan innebär att ett antal korta frågor besvaras innan narkos inleds, innan operation inleds och i samband med att en operation avslutas.

Studien visar att komplikationerna för hundar och katter minskat efter att checklistan infördes.

För att minska förekomsten av multiresistenta bakterier, som idag utgör ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa, är det av stor vikt att motverka uppkomst av sårinfektioner. Studien visar att användning av checklistan både minskar risken för sårinfektioner markant och främjar djurvälfärd genom minskad risk för andra komplikationer.

Källa: SLU